Dotazy v poradně k tématu:

Ráda bych věděla, jak se sestavuje petice a komu má být adresována. Děkuji.

Nejdůležitější je výběr adresáta a požadavku, který je skutečně splnitelný; stačí napsat text a nejlépe formulovat požadavky (stručně, jasně, odůvodněně) a vybrat si cíl petice (správného adresáta). Většinou se jedná o politika či političku (starosta/ka, hejtman/ka, ministr/yně apod.), nikoliv úředníka/ici (ti postupují jen podle zákoných pravidel v konkrétním procesu – např. stavebním řízení). Dále petice musí obsahovat formulář na podpisy lidí (jméno, adresa, podpis) a je nutné, aby text s požadavky byl na každém podpisovém archu, aby vše bylo transparentní. Součástí petice je i petiční výbor, což jsou 3 lidé (jméno, adresa) a jeden z nich je pověřen vystupováním za výbor (jméno, adresa, telefon).
Více o peticích zde.

Dobrý den,
v těchto dnech zakládáme občanské sdružení a mimo jiné se chceme bránit proti plánované výstavbě hypermarketu v našem městě. Byl bych Vám vděčen za jakoukoliv informaci, která by nám mohla pomoci v odporu proti plánované výstavbě.

První, co bude probíhat, bude EIA, tedy posuzování vlivu záměru na životní prostředí, jehož první fází (určující, zda vůbec bude tento proces v celém rozsahu probíhat) je tzv. zjišťovací řízení. Veškerou dokumentaci k tomuto řízení najdete v Informačím systému EIA, doporučujeme tento web sledovat.

Jakmile se záměr na webu objeví, přečtěte si dokumentaci a včas (informace o termínech bude také na webu) podejte připomínky Krajskému úřadu. Můžete tak učinit jako jednotlivec i jako občanské sdružení. Význam je zejména v tom, že se seznámíte se záměrem, můžete vaše připomínky medializovat a také často Krajský úřad odkáže některé připomínky do územního řízení – je to dobré pro argumentaci pro účast vašeho sdružení v územním řízení.

Dále bude probíhat územní řízení. Jako občanské sdružení, pokud máte ve stanovách jako hlavní činnost ochranu přírody a krajiny, můžete podat na stavební úřad žádost o informování o zahajovaných správních řízeních, která se týkají ochrany přírody a krajiny (viz odst. 2 § 70 zákona 114/1992 Sb.). Jakmile bude řízení zahájeno, musí vám to stavební úřad oznámit nebo to musí vyvěsit na úřední desku. Patnáctý den po vyvěšení na úřední desce nebo po doručení vám se stává oznámení doručeným. Od tohoto dne máte 8 dní na to, abyste se do územního řízení přihlásili.

Jako účastník řízení podávat námitky (ty musí stavební úřad na rozdíl od připomínek vypořádat a své rozhodnutí zdůvodnit) a proti vydanému rozhodnutí se můžete odvolat. Odvolání by řešil krajský úřad a proti jeho rozhodnutí již není možné se odvolat, je však možné podat žalobu ke krajskému soudu.

V případě, že bude žadatel o územní rozhodnutí úspěšný a územní rozhodnutí bude vydáno, může požádat o stavební povolení. V něm opět můžete být účastníky, ovšem již s daleko menšími možnostmi stavbu ovlivnit.

Zjistěte si také, komu patří pozemky, na kterých má supermarket stát. To zjistíte například dotazem na stavebním úřadě nebo v katastru nemovitostí.

Je důležité, jak se k záměru staví obec – zastupitelstvo, rada atd. Pokud by vlastníkem byla obec, musí prodej pozemků odsouhlasit zastupitelstvo. Veřejným tlakem lze toto rozhodnutí korigovat. Například veřejnou akcí na zastupitelstvu, petiční akcí či referendem – to je složitější a museli byste získat podpisy části voličů (například ve městě s počtem obyvatel mezi 3 a 20 tisíci jde o 20 % oprávněných osob – voličů a voliček). Jednodušším nástrojem, jak ovlivnit jednání zastupitelstva, je navržení konkrétního bodu k projednání. K tomu stačí podpisy 0,5 % obyvatel obce.

Kromě účasti ve zmíněných řízeních je dobré získat podporu veřejnosti, kterým stejný záměr vadí také. Je také dobré případ mediatizovat – vypíchnout hlavní problémy a sepsat třeba formou tiskové zprávy.

Více o zapojování do těchto procesů se dozvíte na webu obcan.ecn.cz. Můžete si také stáhnout manuály Jak na nákupní centra a Od územního plánování po stavební povolení.