Dotazy v poradně k tématu:

Jaké práce mohu provádět na regionálním biokoridoru - vodní plocha + přilehlé potosty bez povolení, případně o jaká povolení musím požádat?

Dobrý den,
pokud se jedná o regionální biokoridor, je příslušným orgánem ochrany přírody krajský úřad kraje, na jehož území se biokoridor nachází.

V případě vodní plochy se bude nejspíše jednat také o významný krajinný prvek (VKP), žádost o zásah do VKP by za jiných okolností řešil příslušný obecní úřad, v tomto případě však bude vodní plocha pravděpodobně součástí regionální sítě ÚSES stejně jako přilehlé porosty. Každopádně se můžete informovat na příslušném obecním či pověřeném úřadu, který Vás ale nejspíše odkáže na krajský úřad.

Doporučuji tedy nejprve obrátit se s Vaším konkrétním záměrem na odbor životního prostředí příslušného krajského úřadu, kde by Vám měli sdělit, jak ve Vašem případě postupovat.