kampaň NESEHNUTÍ Brno

Otázky a odpovědi

 • Domácí ekologie

  Poradíme vám, jak předcházet vzniku odpadu, jak ten vzniklý správně třídit, jak vybrat environentálně šetrný výrobek nebo jak v domácnosti či ve firmě ušetřit za energii a snížit tím i svůj dopad na životní prostředí. Zobrazit téma
 • Ochrana a práva zvířat

  Poradíme vám, co s nalezeným zraněným či jinak handicapovaným živočichem, jak postupovat, když se dozvíte o týrání zvířat, jak a kde shánět výrobky, které vznikly bez utrpení zvířat, nebo jak se sami můžete do ochrany zvířat aktivně zapojit. Zobrazit téma
 • Ochrana přírody

  Poskytneme informace o chráněných druzích živočichů a rostlin, o chráněných územích, o tom, jak funguje ochrana přírody v ČR a které orgány za ni zodpovídají, nebo třeba kdo se u nás ochraně přírody aktivně věnuje. Zobrazit téma
 • Ochrana zeleně

  Poradíme vám, jak chránit zeleň ve svém okolí, jak postupovat, pokud se dozvíte o kácení dřevin, s nímž nesouhlasíte, nebo jak pečovat o zeleň na vlastním pozemku. Zobrazit téma
 • Účast v rozhodování

  Pomáháme lidem aktivně se zapojovat do rozhodování o jejich okolí. Poradíme vám, jak se zapojit do procesů územního plánování, do posuzování vlivu na životní prostředí (EIA), do územního a stavebního řízení a dalších procesů, v nichž můžete ovlivnit své okolí ... Zobrazit téma
 • Životní prostředí

  Zprostředkujeme vám informace o tom, jaký je stav jednotlivých složek životního prostředí ve vašem okolí i v ČR obecně, poradíme vám, kde se dozvíte aktuální informace o kvalitě ovzduší nebo o znečištění vody. Zobrazit téma