kampaň NESEHNUTÍ Brno

EIA v Jihomoravském kraji

Zde najdete aktuálně probíhající posuzování vlivu na životní prostředí v Jihomoravském kraji

EIA je proces posuzování vlivu na životní prostředí (z angl. Environmental Impact Assessment)

Tento proces se řídí zákonem 100/2001 Sb. a má několik fází.

První fází posuzování je oznámení (specifikace záměru jeho navrhovatelem) – to je vždy zveřejněno na úřední desce příslušného krajského úřadu a na internetu.
K oznámení může každý ve lhůtě 20 dnů podávat svá vyjádření. Na základě oznámení a vyjádření k němu provede krajský úřad nebo ministerstvo životního prostředí (příslušný úřad) zjišťovací řízení.

Poté je zpracován a zveřejněn posudek, který zhodnotí dokumentaci i došlá vyjádření a k němuž se může každý opět do 30 dnů po zveřejnění vyjádřit.  Pokud je některé z vyjádření nesouhlasné, pak příslušný úřad posoudí, jestli je nesouhlas odůvodněný (což není ovšem blíže specifikováno), vyhlásí případně (nejpozději 5 dnů předem) veřejné projednání, v němž může každý uplatnit své další vyjádření.

Poté vydá příslušný úřad stanovisko, které je závazné pro další návazná řízení (územní, stavební apod.).

Podobně, s jistými odlišnostmi, probíhá i posuzování koncepcí (např. programy rozvoje, energetické koncepce apod.) v řízení SEA (Strategic Environmental Assessment).
Problém spojený s účastí veřejnosti v těchto procesech je nemožnost odvolání a podobných prostředků, neboť posuzování není vedeno v režimu správního řádu.

Více informací hledejte v zákoně 100/2001 Sb a na webu CENIA.

 

Pokud byste si se zapojením do tohoto procesu nevěděli rady, obraťte se na nás, rádi vám pomůžeme!