kampaň NESEHNUTÍ Brno

Mapy Brna – od hluku po územní plán

Zde najdete mapy umístěné na T-Map Serveru na webu Magistrátu města Brna (MMB). Po kliknutí na obrázek níže se Vám zobrazí mapa na webu MMB, v jejíž horní částí si můžete vybrat oblast, která Vás zajímá (územní plán, územně plánovací dokumentace, cenová mapa, odpady, ovzduší, energetická koncepce, zeleň, zvláště chráněná území a významné krajinné prvky, geologie). Další mapy (např. mapu hluku nebo mapu brownfileds), najdete rovněž na webu MMB.