Publikace

Většina z našich materiálů je volně ke stažení. Uvádějte prosím NESEHNUTÍ jako zdroj. Naše infomateriály si můžete taky zdarma objednat v tištěné formě a šířit tím informace o životním prostředí. Publikace je možno i zakoupit. Jejich cena se pohybuje od 10 do 120 Kč a jejich zakoupením podpoříte naši další činnost. Vše můžete objednávat na e-mailu distribuce@nesehnuti.cz.

Analýza – Nesprávné postupy Magistrátu města Brna, Odboru územního a stavebního řízení

Jedním z důvodů sepsání této analýzy byly praktické zkušenosti s postupy Odboru územního a stavebního řízení Magistrátu města Brna, které jsou často předmětem soudního přezkumu. Opakující se chyby, kterých se úředníci a úřednice brněnského magistrátu dopouštějí, nás vedly k myšlence popsat alespoň některé z nich a vytvořit „návod“ jak se těmto chybám pro příště vyhnout…. » pokračování

Monitoring orgánů ochrany přírody a stavebních úřadů na území města Brna

Ze strany veřejnosti i občanských sdružení panuje pocit o častém obcházení, či přímo porušování zákonů ze strany příslušných úřadů. Abychom zjistili do jaké míry je tento pocit oprávněný, či mylný, k jakým nejčastějším pochybením v komunikací mezi občanskými sdruženími a úřady dochází, rozhodli jsme se realizovat následný výzkum. Jeho cílem bylo nejen identifikovat problematické okruhy… » pokračování

Praktický manuál Jak na nákupní centra

Praktický manuál pro ty, kteří se kvůli svému zájmu o ochranu přírody či rozvoj svého města dostali do divoké a nepřehledné džungle paragrafů, podání, námitek, řízení, stížností, žalob… Přestože tématicky se tato publikace zaměřuje především na problém expanze nákupních řetězců a výstavby jejich nákupních center, některé rady a zkušenosti z ní lze využít i v… » pokračování

Cena: 100 Kč

Udržitelné plánování území

Publikace si klade za cíl přispět k šíření informací o udržitelném plánování území a podpořit myšlenku, že proces územního plánování by měl být orientován na kritéria udržitelného rozvoje a ochrany životního prostředí s důrazem na kvalitu života lidí nyní i v budoucnosti. Publikace ke stažení v pdf.