Infomateriály

Většina z našich materiálů je volně ke stažení. Uvádějte prosím NESEHNUTÍ jako zdroj. Naše infomateriály si můžete taky zdarma objednat v tištěné formě a šířit tím informace o životním prostředí. Publikace je možno i zakoupit. Jejich cena se pohybuje od 10 do 120 Kč a jejich zakoupením podpoříte naši další činnost. Vše můžete objednávat na e-mailu distribuce@nesehnuti.cz.

Praktický manuál Jak na nákupní centra

Praktický manuál pro ty, kteří se kvůli svému zájmu o ochranu přírody či rozvoj svého města dostali do divoké a nepřehledné džungle paragrafů, podání, námitek, řízení, stížností, žalob… Přestože tématicky se tato publikace zaměřuje především na problém expanze nákupních řetězců a výstavby jejich nákupních center, některé rady a zkušenosti z ní lze využít i v… » pokračování

Cena: 100 Kč

Zeleň a lidé

Plakát o ochran? zelen? s návody pro ve?ejnost, jak postupovat v p?ípad? nelegálního kácení ?i ohrožení d?evin. Plakát ke stažení v pdf.