kampaň NESEHNUTÍ Brno

Nabízíme

Informační a vzdělávácí činnost je kromě poradenství jednou z hlavních náplní naší činnosti, proto pořádáme přednášky, vydáváme informační letáky a publikace. Organizujeme semináře pro laickou i odbornou veřejnost, pořádáme besedy a zveme zajímavé lidi. Sami připravujeme či se spolupodílíme na realizaci veřejných akcí včetně pouličních informačních stánků, benefičních kulturních aktivit apod. Většina z našich materiálů je volně ke stažení. Uvádějte prosím NESEHNUTÍ jako zdroj. Pro školy i mimoškolní zařízení nabízíme sérii přednášek.