kampaň NESEHNUTÍ Brno

3.6.2012

Dotaz #880

Při výrobě PET lahví se jako katalyzátor používá oxid antimonitý, do vody v lahvi se může uvolňovat antimon. Podle studie citované v článku Informačního centra bezpečnosti potravin

Obsah antimonu v balené vodě nepředstavuje bezprostřední zdravotní riziko pro spotřebitele, jeho přítomnost však nelze považovat za prospěšnou pro zdraví.

Více se dozvíte ve výše citovaném článku, případně původní studii (v angličtině).

Nápoje v PET lahvích také nejsou vždy vhodně skladovány, což také ke kvalitě nápojů nepřispívá. Více se dozvíte v článcích v médiích.

Bezpečnou alternativou balené vody je voda kohoutková, která je pod neustálou kontrolou, stále čertsvá, snadno dostupná a v porovnání s balenou vodou o několik řádů levnější. Pitím vody z kohoutku navíc nepřispíváme k negativním dopadům výroby a distribuce balené vody – vyčerpávání přírodních zdrojů, výroba PET lahví, automobilová doprava atd. Více o vodě z kohoutku se dozvíte na webu ekologického institutu Veronica.