kampaň NESEHNUTÍ Brno

16.1.2012

Dotaz #789

Dobrý den,

ačkoliv výroba stavebních materiálů s obsahem azbestu ustupuje, obklopuje nás doposud velmi mnoho a to nejen v podobě střešní krytiny, tzv. eternitu.
Azbestu se hojně používalo například ve stavebnictví jako složky do azbestocementových desek obsahujících až 40 % azbestu nebo pro výrobu bytových jader, příček mezi místnostmi a různých užitkových předmětů.

Zasílám vám odkaz na stránky Ekologické poradny Veronica, kde je sice s již starším datem zpracován náhled na tuto problematiku:

http://www.veronica.cz/?id=23&i=91

Z článku mimo jiné vyplývá, že eternit, pokud je „v klidu“, problémem není. Azbestová vlákna se z něj uvolňují při mechanické manipulací a to bývá největší problém při odstraňování krytiny. Je nepřípustné, aby se krytina házela například přímo do kontejneru, neb při rozbití hrozí riziko vdechnutí tohoto karcinogenu.

Eternit byl naštěstí zařazen mezi nebezpečné odpady, a je třeba s ním tedy adekvátně nakládat a uložit ho na skládku nebezpečných odpadů.

Hana Chalupská