kampaň NESEHNUTÍ Brno

21.3.2012

Dotaz #800

Dobrý den,
co se týče těžkých kovů, pokud se jedná o běžně dostupný benzin, jako aditivum se do něj přidávají chemikálie s obsahem manganu. Ten za vysokého přísunu představuje potenciální riziko postižení nervové soustavy. Nicméně nepředpokládám, že by tráva byla tímto těžkým kovem zasažena natolik, abyste se těchto rizik musela obávat. Daleko významnější mohou být další vlivy – např. blízká silnice s automobilovým provozem produkujícím prach, nebo např. splachy z polí hnojených průmyslovými hnojivy atp. Nemyslím si tedy, že by kontaminace trávy těžkými kovy ze zplodin sekačky mohla významně ohrozit Vaše zdraví. Navíc mangan je přirozeně obsažen i v některých druzích zeleniny (např. hrách nebo špenát) a v přiměřeném množství je pro lidské tělo naopak příznivý. Tím samozřejmě nechci říct, že je třeba ho dodávat do půdy tímto způsobem.Pomineme-li těžké kovy, rizikem ovšem mohou být PAH, tedy polycyklické aromatické uhlovodíky, více např. v článku v časopise Vesmír, který odkazuje na švédskou studii. V článku se ale píše, že riziko lze výrazně snížit použitím katalyzátoru (kterým jsou ale motory evropských modelů zřídka vybaveny). Každopádně bych se ale při výběru sekačky orientoval kromě spotřeby paliva i podle tohoto kritéria, tedy zda motor má nebo nemá katalyzátor.
Samozřejmě environmentálně sebešetrnější sekačku je třeba také správně používat, pravidelně udržovat, seřizovat apod., aby její dopady na životní prostředí byly po celou dobu její životnosti co nejnižší.

Pokud byste chtěla podrobnější informace o vlivu chemických látek na životní prostředí, obraťte se prosím na ekologickou poradnu sdružení Arnika, která se na toto téma dlouhodobě specializuje.

 

Myslím, že pokud jde o těžké kovy, lze tuto trávu do kompostu použít a nemělo by to znamenat významnější riziko. Zabýval bych se spíše dalšími výše zmíněnými znečišťujícími látkami. Pokud by byla sekačka vybavena katalyzátorem, nebál bych se ani PAU a trávu kompostoval.
Jinak je samozřejmě třeba s jakýmkoli odpadem s obsahem toxických látek nakládat jako s nebezpečným, a tedy ho odvézt do sběrného střediska odpadů. To ale v praxi v případě trávy samozřejmě může narazit na nepochopení ze strany personálu takového zařízení. Pokud chcete mít naprostou jistotu ohledně obsahu toxických látek v trávě a jejich množství, nezbyde asi nic jiného než ji podrobit chemickému rozboru.