kampaň NESEHNUTÍ Brno

27.6.2012

Dotaz #889

Dobrý den,
technické parametry žumpy a její umístění podléhá normě ČSN 75 6081. Žumpa by měla být vyvážena na čistírnu odpadních vod, v žádném případě jinam, o volném vytékání ani nemluvě. Z Vašeho popisu soudím, že je porušován § 38 zákona 254/2001, vodní zákon, který upravuje nakládání s odpadními vodami. Na Vašem místě bych se tedy obrátil na Českou inspekci životního prostředí, v tomto případě její oblastní inspektorát v Ústí nad Labem. Samozřejmě se můžete obrátit také na Policii ČR, případně podat rovnou trestní oznámení. Zkusil bych také kontaktovat Krajskou hygienickou stanici v Ústí nad Labem, pracoviště Most (viz sekce kontakty, pracoviště Most).

V první řadě bych se ale samozřejmě pokusil se sousedem dohodnout o zjednání nápravy a vysvětlil mu, že vypouštěním odpadních do okolí neohrožuje jen své sousedy a životní prostředí, ale i sám sebe. Pokud by komunikace s ním selhala, teprve potom bych přistoupil k výše zmiňovaným krokům.

Přeji úspěšné vyřešení Vašeho problému!